Cho nhà tuyển dụng

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lê Thị Hồng Thắm
Quê quá: Hà Nội (TP)
Kinh nghiệm: 1 năm

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Lê Thị Hồng Thắm
Quê quá: Hà Nội (TP)
Kinh nghiệm: 1 năm

Giúp việc gia đình

Nguyễn Thị Ngân
Quê quá: Bắc Giang
Kinh nghiệm: 5 năm

Chị Hương sinh năm 1963 quê thái nguyên có 1 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình ,trông trẻ

Trịnh Thị Hương
Quê quá: Hà Nội (TP)
Kinh nghiệm: 1 năm

Chị Hương sinh năm 1963 quê thái nguyên có 1 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình ,trông trẻ

Trịnh Thị Hương
Quê quá: Hà Nội (TP)
Kinh nghiệm: 1 năm

Chị Thắm sinh năm 1960 quê hòa bình có 2 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình ,trông trẻ

Bùi Thị Thắm
Quê quá: Hà Nội (TP)
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chị Thắm sinh năm 1960 quê hòa bình có 2 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình ,trông trẻ

Bùi Thị Thắm
Quê quá: Hà Nội (TP)
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Em Trang sn 1993 ,quê Hà Tây ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Cao Thị Trang
Quê quá: Hà Tây
Kinh nghiệm: 2 năm

Em Trang sn 1993 ,quê Hà Tây ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Cao Thị Trang
Quê quá: Hà Tây
Kinh nghiệm: 2 năm

Chị Bàn,quê Bắc Giang ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Vũ thị Bàn
Quê quá: Bắc Giang
Kinh nghiệm: 4 năm

Chị Bàn,quê Bắc Giang ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Vũ thị Bàn
Quê quá: Bắc Giang
Kinh nghiệm: 4 năm

Chị Lan sn 1973 ,quê Hà Tây ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Phương Thị Lan
Quê quá: Hà Tây
Kinh nghiệm: 5 năm

Chị Lan sn 1973 ,quê Hà Tây ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Phương Thị Lan
Quê quá: Hà Tây
Kinh nghiệm: 5 năm

Chị Soan sn 1964 ,quê Hòa Bình ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Bùi Thị Soan-
Quê quá: Hòa Bình
Kinh nghiệm: 3 năm

Chị Soan sn 1964 ,quê Hòa Bình ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Bùi Thị Soan-
Quê quá: Hòa Bình
Kinh nghiệm: 3 năm

Chị Thắm sn 1979 ,quê Thái Bình ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Phạm Thị Thắm
Quê quá: Thái Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Chị Thắm sn 1979 ,quê Thái Bình ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Phạm Thị Thắm
Quê quá: Thái Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Chị Lự sn 1964 ,quê Yên Bái ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Đinh Thị Lự
Quê quá: Yên Bái
Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Chị Lự sn 1964 ,quê Yên Bái ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Đinh Thị Lự
Quê quá: Yên Bái
Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Chị Xu Xuân ,sinh năm 1967 ,quê Hà Tây ,có kinh nghiệm làm việc giúp việc gia đình và trông trẻ

Phạm Thị Xuân
Quê quá: Hà Tây
Kinh nghiệm: 5 năm


Tìm việc xem nhiều

Chị Thành

Chị Thành (9598)

Tấm

Tấm (8173)

Nguyễn thị Hồng

Nguyễn thị Hồng (4210)

Chị Vân

Chị Vân (3864)

Chị Nga

Chị Nga (3434)

Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương (3162)

Tìm việc mới nhất

Lê Thị Hồng Thắm

Lê Thị Hồng Thắm

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

Trịnh Thị Hương

Trịnh Thị Hương

Bùi Thị Thắm

Bùi Thị Thắm

Cao Thị Trang

Cao Thị Trang

Vũ thị Bàn

Vũ thị Bàn