Họ và tên: chị Vân

Sinh năm: 1/1/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: Nghệ An

Kinh nghiệm: 1 năm

Mô tả công việc đã làm: chị có 1 năm kinh nghiệm giúp việc khách sạn, dọn dẹp nhà nghỉ

Người Giúp việc giờ theo hành chính khác

LÀM GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH , CHĂM BÉ SÁNG ĐI TỐI VỀ QUANH KHU VỰC, CẦU GIẤY, MAI DỊCH, MỸ ĐÌNH...

Nguyễn Thị Giang
Quê quán: Hà Nội (TP)

Giúp việc gia đình , chăm trẻ.

Nguyễn thị Hương
Quê quán: Hà Nội (TP)

Cô Thịnh sinh năm 59 Có kinh nghiêm muốn làm giúp việc và chăm trẻ

Chị Thịnh
Quê quán: Hà Nội (TP)