Họ và tên: Phạm Thị Tý

Sinh năm: 1/1/1960

Giới tính: Nữ

Quê quán: Yên Bái

Kinh nghiệm: 3 năm

Mô tả công việc đã làm: Chị Tý giúp việc sinh năm 1960 quê Yên Bái trung thực, chịu khó, chăm chỉ, nấu ăn ngon, yêu trẻ con, chăm trẻ tốt vì chị có 4 năm kinh nghiệm giúp việc và chăm trẻ cho một gia đình từ lúc cháu mới sinh đến lúc 10 tuổi. Bây giờ, gia đình không có nhu cầu mượn người giúp việc nữa nên chị đang có nhu cầu tìm việc giúp việc và chăm bé ăn ở lại chị làm lâu dài không vứớng bận gia đình , giấy tờ tùy thân đầy đủ

Người Giúp Việc Chăm Người Già, người cao tuổi khác

Giúp Việc Chăm Người Già, người cao tuổi

Trần Thị Lan
Quê quán: Hà Nội (TP)

Giúp Việc Chăm Người Già, người cao tuổi

Nguyễn Thị Đôi
Quê quán: Thái Nguyên

Giúp Việc Chăm Người Già, người cao tuổi

Nguyễn Thị Thi
Quê quán: Hà Nội (TP)

Giúp Việc Chăm Người Già, người cao tuổi

Lê Thị Phí
Quê quán: Lạng Sơn

Giúp Việc Chăm Người Già, người cao tuổi

Nguyễn Thị Thuận
Quê quán: Hà Nội (TP)

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ

Đinh Thị Vị
Quê quán: Hà Nội (TP)

Giúp việc gia đình , chăm trẻ.

Nguyễn thị Hương
Quê quán: Hà Nội (TP)

Giúp việc gia đình , chăm trẻ.

Lý Thị Doan
Quê quán: Hưng Yên

Giúp việc gia đình , chăm trẻ.

Phạm thị Chung
Quê quán: Quảng Bình

Giúp việc gia đình , chăm trẻ.

Lại Thị Nga
Quê quán: Hà Nội (TP)

cô thu 54 quê yên bái có kinh nghiệm nấu ăn, giúp việc gia đình, chăm bé

thu
Quê quán: Yên Bái