Cần tuyển dụng

Tuyển nhân viên chạy bàn nhà hàng
Hà Nội (TP)
Toàn thời gian
3
bưng bê và order
Kinh nghiệm dưới 1 năm
Không yêu cầu
18 - 24 tuổi

Thông tin nhà tuyển dụng

Nhà hàng Bồ Câu Chiến Sĩ