Cần tuyển dụng

Nhân viên chạy bàn
Hà Nội (TP)
Theo hợp đồng
4
Bưng bê chạy bàn
Kinh nghiệm dưới 1 năm
Không yêu cầu
18 - 24 tuổi

Thông tin nhà tuyển dụng

Chị Hiền