Cần tuyển dụng

GIúp việc chăm sóc trẻ em
Hà Nội (TP)
Theo hợp đồng
1
Chăm bé gồm :vệ sinh cho bé , cho bé ăn , chơi trông bé . Vệ sinh quần áo cùng khăn , bát .. đồ bé dùng
Kinh nghiệm 2 năm
Nữ
35 - 39 tuổi

Thông tin nhà tuyển dụng

Chu hồng Nhung